Kniha Zory Dvořákové a Jiřího Doležala „O Miladě Horákově a Milada Horáková o sobě“ byla vydána ke 100. výročí jejího narození Klubem Milady Horákově. Tato životopisná monografie shrnuje dosud zjištěné poznatky o Miladě Horákově převážně založené na archivním studiu. Je tu v autentické podobě otištěn obsáhlý vyšetřovací protokol její výpovědi, který umožňuje nahlédnout do zákulisí její činnosti po únoru 1948. Silným emocionálním dojmem působí poslední dopisy Milady Horákově, které psala krátce před svou popravou a které jsou v této knize rovněž v plném znění uveřejněny. Milada Horáková je tu vylíčena jako demokratická politička masarykovské orientace, jejíž „osud by pro nás měl být živou a znepokojivou otázkou, jací jsme, jak naložíme s věcmi práva, spravedlnosti a svobody a jak to vlastně myslíme s naší současnou demokracií“.