Obsah publikace: Prolog; Dokumenty prvního zahraničního odboje; Ministerstvo zahraničních věcí politické, vědecké a kulturní centrum; Vznik soukromého archivu Edvarda Beneše; Londýnský exil; Německá okupace; Poválečná rekonstrukce archivu; Politický boj o archiv; Abdikace a smrt; Archiv v moci státní bezpečnosti; Ústav Edvarda Beneše v Londýně; Pražské jaro; Archiv Eduarda Táborského v USA; Materiály Jana Opočenského; Masarykův ústav; Společnost Edvarda Beneše v Praze; Epilog; Dokumenty; Seznam použité literatury; Knižnice společnosti Edvarda Beneše.

Brožura vyšla v Knižnici společnosti Edvarda Beneše a zpracoval ji kolektiv odborníků pod vedením Prof. PhDr. Věry Olivové, DrSc.

(152 stran, 20 kapitol textu, lepená vazba v polokartonové obálce s potiskem)