PROFIL NAKLADATELSTVÍ

 

Nakladatelství Eva - Milan Nevole pomáhá již více než 15 let – ve spolupráci s řadou demokratických společenských organizací: Konfederací politických vězňů, Klubem Milady Horákové, Společností Edvarda Beneše a dalšími – vydávat knihy a časopisy, které se zabývají obdobím totality, ale i naší dřívější historií. Napomáhá tak utvářet obraz doby, kterou ještě mnozí z nás pamatují a seznamovat se svědectvím o tomto období ty, kteří ji již nezažili.